Jumlah Armenia dari 1 hingga 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifar զրո -
1 Satu մեկ -
2 Dua երկու -
3 Tiga երեք -
4 Empat չորս -
5 Lima հինգ -
6 Enam վեց -
7 Tujuh յոթ -
8 Lapan ութ -
9 Sembilan ինը -
10 Sepuluh տասը -
11 Eleven տասնմեկ -
12 Dua belas տասներկու -
13 Tiga belas տասներորդ -
14 Empat belas տասնչորս -
15 Lima belas տասնհինգ -
16 Enam belas տասնվեց -
17 Seventeen տասնյոթ -
18 Lapan belas տասնութ -
19 Sembilan belas տասնինն -
20 Dua puluh քսան -
21 Dua puluh satu քսան -
22 Dua puluh dua քսան երկու -
23 Dua puluh tiga քսաներեք -
24 Dua puluh empat քսանչորս -
25 Dua puluh lima քսանհինգ -
26 Dua puluh enam քսանվեց -
27 Dua puluh tujuh քսան յոթ -
28 Dua puluh lapan քսան ութ -
29 Dua puluh sembilan քսանինը -
30 Tiga puluh երեսուն -
31 Tiga puluh satu երեսուն մեկ -
32 Tiga puluh dua երեսուն երկու -
33 Tiga puluh tiga երեսուն երեք -
34 Tiga puluh empat երեսուն չորս -
35 Tiga puluh lima երեսուն հինգ -
36 Tiga puluh enam երեսուն վեց -
37 Tiga puluh tujuh երեսուն յոթ -
38 Tiga puluh lapan երեսուն ութ -
39 Tiga puluh sembilan երեսուն ինը -
40 Empat puluh քառասուն -
41 Empat puluh satu քառասունմեկ -
42 Empat puluh dua քառասուներկու -
43 Empat puluh tiga քառասուներեք -
44 Empat puluh empat քառասունչորս -
45 Empat puluh lima քառասունհինգ -
46 Empat puluh enam քառասունվեց -
47 Empat puluh tujuh քառասունյոթ -
48 Empat puluh lapan քառասունութ -
49 Empat puluh sembilan քառասուն ինը -
50 Lima puluh հիսուն -
51 Lima puluh satu հիսունմեկ -
52 Lima puluh dua Հիսուն երկու -
53 Lima puluh tiga Հիսուն երեք -
54 Lima puluh empat հիսունչորս -
55 Lima puluh lima հիսունհինգ -
56 Lima puluh enam հիսուն վեց -
57 Lima puluh tujuh հիսունյոթ -
58 Lima puluh lapan հիսուն ութ -
59 Lima puluh sembilan հիսուն ինը -
60 Enam puluh վաթսուն -
61 Enam puluh satu վաթսուն մեկ -
62 Enam puluh dua վաթսուն երկու -
63 Enam puluh tiga վաթսուն երեք -
64 Enam puluh empat վաթսուն չորս -
65 Enam puluh lima վաթսուն հինգ -
66 Enam puluh enam վաթսուն վեց -
67 Enam puluh tujuh վաթսուն յոթ -
68 Enam puluh lapan վաթսունութ -
69 Enam puluh sembilan վաթսունինը -
70 Tujuh puluh յոթանասուն -
71 Tujuh puluh satu յոթանասուն մեկ -
72 Tujuh puluh dua յոթանասուն երկու -
73 Tujuh puluh tiga յոթանասուն երեք -
74 Tujuh puluh empat յոթանասուն չորս -
75 Tujuh puluh lima յոթանասուն հինգ -
76 Tujuh puluh enam յոթանասուն վեց -
77 Tujuh puluh tujuh յոթանասուն յոթ -
78 Tujuh puluh lapan յոթանասունութ -
79 Tujuh puluh sembilan յոթանասուն ինը -
80 Lapan puluh ութսուն -
81 Lapan puluh satu ութսուն մեկ -
82 Lapan puluh dua ութսուն երկու -
83 Lapan puluh tiga ութսուն երեք -
84 Lapan puluh empat ութսունչորս -
85 Lapan puluh lima ութսունհինգ -
86 Lapan puluh enam ութսուն վեց -
87 Lapan puluh tujuh ութսուն յոթ -
88 Lapan puluh lapan ութսուն ութ -
89 Lapan puluh sembilan ութսուն ինը -
90 Sembilan puluh իննսուն -
91 Sembilan puluh satu իննսուն մեկ -
92 Sembilan puluh dua իննսուն երկու -
93 Sembilan puluh tiga իննսուն երեք -
94 Sembilan puluh empat իննսուն չորս -
95 Sembilan puluh lima իննսունհինգ -
96 Sembilan puluh enam իննսունվեց -
97 Sembilan puluh tujuh իննսուն յոթ -
98 Sembilan puluh lapan իննսուն ութ -
99 Sembilan puluh sembilan իննսուն ինը -
100 Satu ratus հարյուր -