Jumlah Bosnia dari 1 hingga 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifar Nula -
1 Satu Jedan -
2 Dua Dva -
3 Tiga Tri -
4 Empat četiri -
5 Lima Pet -
6 Enam šest -
7 Tujuh Sedam -
8 Lapan Osam -
9 Sembilan Devet -
10 Sepuluh Deset -
11 Eleven Jedanaest -
12 Dua belas Dvanaest -
13 Tiga belas Trinaest -
14 Empat belas četrnaest -
15 Lima belas Petnaest -
16 Enam belas šesnaest -
17 Seventeen Sedamnaesti -
18 Lapan belas Osamnaest -
19 Sembilan belas Devetnaest -
20 Dua puluh Dvadeset -
21 Dua puluh satu Dvadeset jedan -
22 Dua puluh dua Dvadeset dve -
23 Dua puluh tiga Dvadeset tri -
24 Dua puluh empat Dvadeset četiri -
25 Dua puluh lima Dvadeset pet -
26 Dua puluh enam Dvadeset šest -
27 Dua puluh tujuh Dvadeset sedam -
28 Dua puluh lapan Dvadeset osam -
29 Dua puluh sembilan Dvadeset devet -
30 Tiga puluh Trideset -
31 Tiga puluh satu Trideset jedan -
32 Tiga puluh dua Trideset dva -
33 Tiga puluh tiga Trideset tri -
34 Tiga puluh empat Trideset četiri -
35 Tiga puluh lima Trideset pet -
36 Tiga puluh enam Trideset šest -
37 Tiga puluh tujuh Trideset sedam -
38 Tiga puluh lapan Trideset osam -
39 Tiga puluh sembilan Trideset devet -
40 Empat puluh četrdeset -
41 Empat puluh satu Četrdeset jedan -
42 Empat puluh dua Četrdeset dva -
43 Empat puluh tiga Četrdeset tri -
44 Empat puluh empat Četrdeset četiri -
45 Empat puluh lima Četrdeset pet -
46 Empat puluh enam Četrdeset šest -
47 Empat puluh tujuh Četrdeset sedam -
48 Empat puluh lapan Četrdeset osam -
49 Empat puluh sembilan Četrdeset devet -
50 Lima puluh Pedeset -
51 Lima puluh satu Pedeset jedan -
52 Lima puluh dua Pedeset dva -
53 Lima puluh tiga Pedeset tri -
54 Lima puluh empat Pedeset četiri -
55 Lima puluh lima Pedeset pet -
56 Lima puluh enam Pedeset šest -
57 Lima puluh tujuh Pedeset sedam -
58 Lima puluh lapan Pedeset osam -
59 Lima puluh sembilan Pedeset devet -
60 Enam puluh šezdeset -
61 Enam puluh satu Šezdeset jedan -
62 Enam puluh dua Šezdeset dva -
63 Enam puluh tiga Šezdeset tri -
64 Enam puluh empat Šezdeset četiri -
65 Enam puluh lima Šezdeset pet -
66 Enam puluh enam Šezdeset šest -
67 Enam puluh tujuh Šezdeset sedam -
68 Enam puluh lapan Šezdeset osam -
69 Enam puluh sembilan Šezdeset devet -
70 Tujuh puluh Sedamdeset -
71 Tujuh puluh satu Sedamdeset jedan -
72 Tujuh puluh dua Sedamdeset dva -
73 Tujuh puluh tiga Sedamdeset tri -
74 Tujuh puluh empat Sedamdeset četiri -
75 Tujuh puluh lima Sedamdeset pet -
76 Tujuh puluh enam Sedamdeset šest -
77 Tujuh puluh tujuh Sedamdeset sedam -
78 Tujuh puluh lapan Sedamdeset osam -
79 Tujuh puluh sembilan Sedamdeset devet -
80 Lapan puluh Osamdeset -
81 Lapan puluh satu Osamdeset jedan -
82 Lapan puluh dua Osamdeset dva -
83 Lapan puluh tiga Osamdeset tri -
84 Lapan puluh empat Osamdeset četiri -
85 Lapan puluh lima Osamdeset pet -
86 Lapan puluh enam Osamdeset šest -
87 Lapan puluh tujuh Osamdeset sedam -
88 Lapan puluh lapan Osamdeset osam -
89 Lapan puluh sembilan Osamdeset devet -
90 Sembilan puluh Devedeset -
91 Sembilan puluh satu Devedeset jedan -
92 Sembilan puluh dua Devedeset dva -
93 Sembilan puluh tiga Devedeset tri -
94 Sembilan puluh empat Devedeset četiri -
95 Sembilan puluh lima Devedeset pet -
96 Sembilan puluh enam Devedeset šest -
97 Sembilan puluh tujuh Devedeset sedam -
98 Sembilan puluh lapan Devedeset osam -
99 Sembilan puluh sembilan Devedeset devet -
100 Satu ratus Sto -