Jumlah Finland dari 1 hingga 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifar Nolla
1 Satu Yksi
2 Dua Kaksi
3 Tiga Kolme
4 Empat Neljä
5 Lima Viisi
6 Enam Kuusi
7 Tujuh Seitsemän
8 Lapan Kahdeksan
9 Sembilan Yhdeksän
10 Sepuluh Kymmenen
11 Eleven Yksitoista
12 Dua belas Kaksitoista
13 Tiga belas Kolmetoista
14 Empat belas Neljätoista
15 Lima belas Viisitoista
16 Enam belas Kuusitoista
17 Seventeen Seitsemäntoista
18 Lapan belas Kahdeksantoista
19 Sembilan belas Yhdeksäntoista
20 Dua puluh Kaksikymmentä
21 Dua puluh satu Kaksikymmentäyksi
22 Dua puluh dua Kaksikymmentäkaksi
23 Dua puluh tiga Kaksikymmentä kolme
24 Dua puluh empat Kaksikymmentäneljä
25 Dua puluh lima Kaksikymmentäviisi
26 Dua puluh enam Kaksikymmentä kuusi
27 Dua puluh tujuh Kaksikymmentä seitsemän
28 Dua puluh lapan Kaksikymmentäkahdeksan
29 Dua puluh sembilan Kaksikymmentä yhdeksän
30 Tiga puluh Kolmekymmentä
31 Tiga puluh satu Kolmekymmentäyksi
32 Tiga puluh dua Kolmekymmentäkaksi
33 Tiga puluh tiga Kolmekymmentä kolme
34 Tiga puluh empat Kolmekymmentä neljä
35 Tiga puluh lima Kolmekymmentä viisi
36 Tiga puluh enam Kolmekymmentä kuusi
37 Tiga puluh tujuh Kolmekymmentäseitsemän
38 Tiga puluh lapan Kolmekymmentä kahdeksan
39 Tiga puluh sembilan Kolmekymmentä yhdeksän
40 Empat puluh Neljäkymmentä
41 Empat puluh satu Neljäkymmentä yksi
42 Empat puluh dua Neljäkymmentä kaksi
43 Empat puluh tiga Neljäkymmentä kolme
44 Empat puluh empat Neljäkymmentä neljä
45 Empat puluh lima Neljäkymmentäviisi
46 Empat puluh enam Neljäkymmentä kuusi
47 Empat puluh tujuh Neljäkymmentä seitsemän
48 Empat puluh lapan Neljäkymmentä kahdeksan
49 Empat puluh sembilan Neljäkymmentä yhdeksän
50 Lima puluh Viisikymmentä
51 Lima puluh satu Viisikymmentä yksi
52 Lima puluh dua Viisikymmentä kaksi
53 Lima puluh tiga Viisikymmentä kolme
54 Lima puluh empat Viisikymmentä neljä
55 Lima puluh lima Viisikymmentä viisi
56 Lima puluh enam Viisikymmentä kuusi
57 Lima puluh tujuh Viisikymmentä seitsemän
58 Lima puluh lapan Viisikymmentä kahdeksan
59 Lima puluh sembilan Viisikymmentä yhdeksän
60 Enam puluh Kuusikymmentä
61 Enam puluh satu Kuusikymmentä yksi
62 Enam puluh dua Kuusikymmentä kaksi
63 Enam puluh tiga Kuusikymmentäkolme
64 Enam puluh empat Kuusikymmentä neljä
65 Enam puluh lima Kuusikymmentä viisi
66 Enam puluh enam Kuusikymmentä kuusi
67 Enam puluh tujuh Kuusikymmentä seitsemän
68 Enam puluh lapan Kuusikymmentä kahdeksan
69 Enam puluh sembilan Kuusikymmentä yhdeksän
70 Tujuh puluh Seitsemänkymmentä
71 Tujuh puluh satu Seitsemänkymmentä yksi
72 Tujuh puluh dua Seitsemänkymmentä kaksi
73 Tujuh puluh tiga Seitsemänkymmentä kolme
74 Tujuh puluh empat Seitsemänkymmentä neljä
75 Tujuh puluh lima Seitsemänkymmentä viisi
76 Tujuh puluh enam Seitsemänkymmentä kuusi
77 Tujuh puluh tujuh Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Tujuh puluh lapan Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Tujuh puluh sembilan Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Lapan puluh Kahdeksankymmentä
81 Lapan puluh satu Kahdeksankymmentä yksi
82 Lapan puluh dua Kahdeksankymmentä kaksi
83 Lapan puluh tiga Kahdeksankymmentä kolme
84 Lapan puluh empat Kahdeksankymmentä neljä
85 Lapan puluh lima Kahdeksankymmentä viisi
86 Lapan puluh enam Kahdeksankymmentä kuusi
87 Lapan puluh tujuh Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Lapan puluh lapan Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Lapan puluh sembilan Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Sembilan puluh Yhdeksänkymmentä
91 Sembilan puluh satu Yhdeksänkymmentäyksi
92 Sembilan puluh dua Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Sembilan puluh tiga Ninety kolme
94 Sembilan puluh empat Ninety neljä
95 Sembilan puluh lima Yhdeksänkymmentä viisi
96 Sembilan puluh enam Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Sembilan puluh tujuh Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Sembilan puluh lapan Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Sembilan puluh sembilan Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Satu ratus Sata